DỊCH VỤ VÀ HÌNH THỨC

QUY TRÌNH VẬN CHUYỂN & LẮP ĐẶT

01

Wood & Brothers khảo sát vị trí xưởng của khách hàng qua hình ảnh/ đến trực tiếp, từ đó tính toán phương án đưa máy vào vị trí.

02

Lên kế hoạch chi tiết cho công tác vận chuyển – thi công lắp đặt máy cho khách hàng. Sau khi hoàn tất thủ tục mua máy, Wood & Brothers xác định thời gian giao và lắp đặt máy với khách.

03

Máy móc được bao bọc và vận chuyển từ kho Wood & Brothers đến xưởng của khách theo thời gian đã chốt. Máy đưa vào vị trí theo 2 hình thức:

  • Xe cẩu chạy vào xưởng đặt máy
  • Xe cẩu đặt máy ở cổng -> chuyển máy từ cổng vào vị trí bằng xe nâng

04

Đội kỹ thuật Wood & Brothers đến xưởng khách hàng tiến hành lắp đặt, đấu điện máy gỗ theo đúng thời gian và kế hoạch đã đưa ra.

05

Tiến hành chuyển giao công nghệ tại chỗ cho khách, hướng dẫn vận hành chi tiết và gửi sơ đồ vận hành theo yêu cầu của khách (nếu có)

06

Wood & Brothers kiểm tra các chi tiết máy, đế khách hàng chạy thử máy ra thành phẩm đạt chất lượng sau đó tiến hành nghiệm thu.

07

Lên lịch bảo hành máy cho khách hàng, hoàn tất các thủ tục bảo hành và các hồ sơ pháp lý liên quan.